MODUŁ SERWISOWY WIMAD
Wersja 1.1, © 2013 secom.pl
Administrator: serwis@wimad.com.pl
Tel. +48 71 324 94 90
Resurs dźwigników

Informacje

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002176/O/D20182176.pdf

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, w których mowa jest o resursie odsyłamy do strony Urzędu Dozoru Technicznego gdzie mogą Państwo znaleźć:
  1. artykuł: "RESURS - jest czy nie?":

    https://www.udt.gov.pl/images/INSPEKTOR_1_2019_INTERNET_ARTYKU%C5%81_5.pdf

  2. przewodnik - Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego:

    https://www.udt.gov.pl/images/Wytyczne_UDT_dotyczce_eksploatacji_UTB_wydanie_2_czerwiec_2019_28a062019.pdf

  3. protokół przeglądu specjalnego UTB:

    https://www.udt.gov.pl/images/Protok%C3%B3%C5%82_przegl%C4%85du_specjalnego_d%C5%BAwignik.docx

W sprawie obliczenia resursu dźwigników i kosztów ewentualnych badań dźwigników prosimy kontaktować się z naszym serwisem:

tel. +48 71 324 94 90, e-mail: serwis@wimad.com.pl